ERNESTO
López-Valeiras Sampedro
Formación
Docencia
Investigación
Outras colaboracións
GAL ESP ENG

Profesor do Dpto. de Economía Financeira e Contabilidade 
Universidade de Vigo

 

Grupos de investigación:

Grupo de Investigaciones Económicas y Tecnológicas
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur

 

Liñas de investigación:

Control de xestión
Planificación estratéxica
Xestión empresas sector agroalimentario
Xestión hospitalaria

DATOS DE CONTACTO
Edificio Jurídico Empresarial, s/n
32004 Ourense España

Telf.: 0034 988 36 87 11
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Vigo|informacion@uvigo.es Deseño|Administrar